Eseménynaptár
2016. Húsvétvasárnaptól - szeptemberig


Szentmisék rendje:
vasárnap: 7.00; 9.00; 10.30 és 18.00
hétköznap: 7.00 és 18.00
Gyöngyöspüspökiben: vasárnap 9.00
Mátraházán: vasárnap: 10.30


Állandó programok:

minden hétköznap 6.30-kor és 18.30-kor énekes zsolozsma a szerzetesekkel a templomban (kiv. elsőpéntek reggel, és szombatonként este)

Bizánci liturgia: minden hónap 2. és utolsó szombatján 10 órától

Minden hónap első vasárnapján a templomban délután fél 4-től 5 óráig elimádkozzuk a teljes rózsafüzért, 5 órától szentségimádás, majd a Rózsafüzér Társulat titokcseréje.

A hónap többi vasárnapján délután 4-től fél 6-ig elimádkozzuk a teljes rózsafüzért, utána litániát tartunk.

Minden első csütörtökön 16.30-kor szentségimádás a Jézus Szíve Család vezetésével.

Minden első pénteken a reggeli szentmise után elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát. A nap folyamán fölkeressük a bejelentett betegeket.

Minden hónap első szombatján a reggeli szentmise után papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk.

A Ferences Világi Rend Közössége imaórát tart minden hónap első hétfőjén 17.00 órától a templomban; illetve rendi gyűlést tart a hónap harmadik hétfőjén 15.00 órától.

A Szent Mónika Közösség imaórát tart minden hónap 27-én 16.30-kor a tanácsteremben.

A gyöngyösi Kolping család ifjúsági tagozata kéthetente péntek este 7 órától tart összejövetelt és játszóházat a gyerekeknek.

A baba-mama klub kedden és pénteken 10-től várja az érdeklődőket.

A cserkész foglalkozásokat a nagyobbaknak szombatonként du. 1 órától, a kisebbeknek pedig 2 órától tartjuk.
márc. 27. Húsvétvasárnap

vasárnapi miserend (7.00, 9.00, 10.30; 18.00; Gyöngyöspüspökiben 9.00; Mátraházán 10.30)

7.00 szentmise végén ételszentelés

9.00 szentmise keretében az elsőáldozásra készülő gyermekek keresztelése

márc. 28. Húsvéthétfő
szentmisék: 7.00; 9.00; 10.30; 18.00
Gyöngyöspüspökiben és Mátraházán nem lesz mise.

márc. 29-31. A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány Consilium plenariuma (rendi tanácskozása) Mátraverebély-Szentkúton

márc. 30. szerda 20.00 „Kiáltás” - imádság Magyarország lelki megújulásáért


ápr. 3. vasárnap: Isteni Irgalmasság vasárnapja 17.00 Jézus Szíve Család szentségimádása

Püspökiben a 9 órai szentmise után búzaszentelés

ápr. 5. kedd: Esperesi gyűlés és tanácskozás Abasáron

ápr. 9. szombat: Zarándoklat a Mátraalján – Ecséd-Nagyréde-Gyöngyös (bekapcsolódás a Budapest-Csíksomlyó gyalogos zarándoklatba)

ápr. 13. szerda 19.00 Egyháztanács gyűlés

ápr. 17. vasárnap 9.00: Ministráns avatás a szentmise keretében (Hivatások vasárnapja)

ápr. 23. szombat: Barangolás a Mátrában

ápr. 27. szerda 20.00 „Kiáltás” - imádság Magyarország lelki megújulásáért

ápr. 28. kedd 18.00: Szentmise, majd megemlékezés P. Kiss Szaléz OFM elhurcolásáról, és közös imádság a ferences vértanúk boldoggá avatásáért
Májusban minden nap 17.45-kor Loretoi litánia

május 1. vasárnap: 9.00: a szentmise keretében imádság az édesanyákért

Püspökiben 9.00: Olajbafőtt Szent János ünnepe - templom búcsú

május 2-4. hétfő-szerda: keresztjáró napok (Hétfőn a Barátok templomában, kedden a Szent Urbán, szerdán a Szent Erzsébet templomban. A szentmise mindhárom nap reggel 7 órakor kezdődik)

május 6. péntek 17.00 Az elsőáldozásra készülő gyermekek első gyónása, és szüleik gyónási lehetősége

május 7. szombat: Egyházmegyei találkozó Egerben az Irgalmasság Éve kapcsán

május 8. vasárnap: elsőáldozás a 9 órai szentmise keretében

május 15-16. Pünkösdvasárnap, pünkösdhétfő

7.00, 9.00 szentmise

10.30-kor kezdődő mise után szentségkitétel, Gyöngyösi Úrangyala

egész napos szentségimádás

16.00 Felsővárosi hívek imaórája

17.00 Alsóvárosi hívek imaórája, litánia, Oltáriszentség eltétele

18.00 szentmise

Mátraházán pünkösdvasárnap van szentmise 10.30-kor.

Gyöngyöspüskökiben pünkösdvasárnap és pünkösdhétfő nincs szentmise

május 21. szombat: harangozással emlékezünk meg 16.30-16.45-ig a nagy gyöngyösi tűzvész 99. évfordulójáról (1917.évben).

május 22. vasárnap 8.00 – 12.00 Bolhapiac

május 25. szerda 20.00 „Kiáltás” - imádság Magyarország lelki megújulásáért

május 28. szombat: Ferences plébániákhoz tartozó hívek országos találkozója Mátraverebély-Szentkúton

május 29. vasárnap: ÚrnapjaBérmálás
A 9 órai szentmise elmarad. Reggel 5 órától „sátrak” felállítása. A bérmálás szentségét Mándy Zoltán főesperes atya szolgáltatja ki a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisében. A mise után körmenetet – az Eucharisztia előtt az elsőáldozó gyermekek hintik a virágszirmokat. Püspökiben fél 11 órakor lesz a mise, után körmenet. Mátraházán nem lesz szentmise!Júniusban minden nap 17.45-kor Jézus Szíve litánia

jún. 5. vasárnap 9.00 Te Deum (hálaadás a tanév kegyelmeiért)

jún. 11. szombat 18.00 Szoliva Gábriel és Kovács Krisztián ferences testvérek papszentelése Pasaréten

jún. 22. szerda 20.00 „Kiáltás” - imádság Magyarország lelki megújulásáért

jún. 27-júl. 1. (hétfő-péntek) – Hittanos tábor (ált. isk. 3.osztályos kortól) Mátraházánjúl. 3. vasárnap 10:30, Sarlós Boldogasszony ünnepe, Templombúcsú, mise után körmenet
Püspökiben nincs mise

júl. 4-6. (hétfő-szerda) – Felsős hittanosok tábora (ált. isk. 6-8. osztályos korúaknak) Mátraházán

júl. 20. szerda: 20.00 „Kiáltás” - imádság Magyarország lelki megújulásáért

júl. 24-28 (vasárnap – csütörtök): gumicsizmás lelkigyakorlat – lelkigyakorlat kamaszoknakaug. 1-7. (hétfő-vasárnap): Cserkésztábor

aug. 2. kedd: Angyalos Boldogasszony (Porciunkula) ünnepe – a ferences templomokban teljes búcsú nyerhető

aug. 15. szombat: Nagyboldogasszony, parancsolt ünnep

aug. 13-14 szombat-vasárnap: gyalogos zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra

aug. 16. kedd: A Rókus kápolna búcsúja (az esti 6 órai szentmise a Rókus kápolnánál)

aug. 17. szerda: 20.00 „Kiáltás” - imádság Magyarország lelki megújulásáért

aug. 20. szombat: Szent István király ünnepe

aug. 22. hétfő: (1904-ben) este égett le a ferences templom és a kolostor Gyöngyös déli részével együtt – az esti mise után harangozás

aug. 28. vasárnap, Szent Bertalan búcsú a Felsővárosi Templomban


szept. 11. vasárnap: Veni Sancte – tanévkezdő szentmise

szept. 14. szerda: 20.00 „Kiáltás” - imádság Magyarország lelki megújulásáért

szept. 22-24 (csütörtök-szombat): felkészítő tríduum a Fájdalmas Szűzanya ünnepére

szept. 24-25 (szombat-vasárnap): Fájdalmas Szűzanya búcsú